Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Slovenský kňaz a spisovateľ

ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
ANDRAŠČÍK slovenský spisovateľ a katolícky kňaz (Ján, 1799-1853)
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BRANECKÝ slovenský učiteľ, kňaz, historik a spisovateľ (Jozef, 1882-1962)
ČELKO slovenský kňaz a spisovateľ - prozaik
ČERNO slovenský spisovateľ (básnik), publicista, evanjelický kňaz (Karol Ľudovít, 1820-1894)
DIANIŠKA slovenský rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ, prekladateľ (Alexander, 1867-1923)