Výsledky vyhľadávania pre Slovenský spisovateľ Ján

ABRAHAMFFY slovenský filozof a spisovateľ, autor prvej tlačenej slovenskej katolíckej modlitebnej knižky (Ján, 1662-1728)
ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ALEXY slovenský maliar, národný umelec a spisovateľ (Janko, 1894-1970)
AMBRÓZI slovenský náboženský spisovateľ (Ján, 1741-1796)
ANDRAŠČÍK slovenský spisovateľ a katolícky kňaz (Ján, 1799-1853)
BAJLA slovenský spisovateľ (Ján *1921)
BALKO slovenský spisovateľ, právnik, národohospodár a politik (Ján, 1901-1992)
BAYER slovenský spisovateľ, filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec Francisa Bacona (Ján, 1630-1674)
BEŇO slovenský spisovateľ (prozaik), publicista, prekladateľ a autor literatúry pre mládež (Ján, *1933)
BODENEK slovenský literát, spisovateľ (Ján, 1911-1985)