Výsledky vyhľadávania pre Slovenský spisovateľ Martin

BÚTORA slovenský sociológ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a diplomat (Martin, *1944)
DANKÓ slovenský teológ, pedagóg, spisovateľ a prepošt v Katedrále svätého Martina (Jozef, 1829-1895)
KASARDA slovenský postmodernistický spisovateľ (Martin, *1968)
LAUČEK slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ (Martin, 1732-1802)
NOVÁK slovenský spisovateľ, tiež Novatius (Martin, 1620-1686)
NOVATIUS slovenský spisovateľ, tiež Novák (Martin, 1620-1686)
RAKOVSKÝ slovenský humanistický spisovateľ (básnik) a vzdelanec (Martin, 1535-1589)
RÁZUS slovenský spisovateľ (básnik), publicista, politik, kňaz a dramatik (Martin, 1888-1937)
SOLOTRUK slovenský spisovateľ a prekladateľ (Martin, *1970)
ŠIMEČKA slovenský spisovateľ (prozaik) a publicista (Martin M., *1957)