Výsledky vyhľadávania pre Slovenský spisovateľ na S

ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
ALEXY slovenský maliar, národný umelec a spisovateľ (Janko, 1894-1970)
AMBRÓZI slovenský náboženský spisovateľ (Ján, 1741-1796)
AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
ANDRAŠČÍK slovenský spisovateľ a katolícky kňaz (Ján, 1799-1853)
AUGUSTINI slovenský náboženský spisovateľ (Matej, 1695-1753), tiež Augustíni
AUGUSTÍNI slovenský náboženský spisovateľ (Matej, 1695-1753), tiež Ausgustini
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BALÁŽ slovenský spisovateľ (prozaik), scenárista, rozhlasový dramatik a publicista (Anton, *1943)