Výsledky vyhľadávania pre Slovenska Republika skr

ČSFR Česká a Slovenská federatívna republika (skr.)
ČSR Československá republika (skr.)
ČSSR Československá socialistická republika (skr.)
SR Slovenská republika (skr.)
SSR Slovenská socialistická republika (býv. skr.)