Výsledky vyhľadávania pre Slovensky basnik a knaz

ČERNO slovenský spisovateľ (básnik), publicista, evanjelický kňaz (Karol Ľudovít, 1820-1894)
DILONG slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, člen františkánskeho rádu, prozaik, dramatik (Rudolf, 1905-1986)
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
DOLEŽAL slovenský básnik, evanjelický kňaz a učiteľ (Augustín, 1737-1802)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
CHALUPKA slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz, mladší brat Jána Chalupku, spoluautor Memoranda slovenského národa (Samo, 1812-1883)
JENČÍK slovenský teológ, rímskokatolícky kňaz, básnik (Vojtech, 1920–1976)
KEREŠKÉNI slovenský rímskokatolícky kňaz, prekladateľ, básnik, pedagóg (Adam, 1713-1777)
KOLLÁR slovenský politik, básnik a spisovateľ, ideológ Slovenského národného obrodenia a predstaviteľ českého národného obrodenia, jazykovedec, archeológ, evanjelický kňaz (Ján, 1793-1852)
LÁNI slovenský spisovateľ (básnik) a kňaz (Eliáš, 1570-1618)