Výsledky vyhľadávania pre Slovensky grafik

BALÁŽ slovenský akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby (Jozef, 1923-2006)
BEDNÁR slovenský maliar, grafik, ilustrátor, publicista a kresliar (Štefan, 1909-1976)
BENKA slovenský maliar, grafik a ilustrátor, nositeľ Rádu republiky (Martin, 1888-1971)
BRUNOVSKÝ slovenský maliar, grafik a ilustrátor, predstaviteľ imaginatívneho realizmu, pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, národný umelec, autor bývalých československých bankoviek (Albín, 1935-1997)
BUGAN slovenský maliar, grafik a ilustrátor (Alexander, *1952)
CIGÁNIK slovenský akademický maliar, grafik, svetovo uznávaný tvorca poštových známok (Rudolf, *1961)
CIPÁR slovenský grafik
CIPÁR slovenský grafik (Miroslav, *1935)
ČERNÝ slovenský maliar, grafik, digitálny umelec (Stanislav, *1966)
ČUNDERLÍK slovenský maliar, ilustrátor a grafik (Marián, 1926-1983)