Výsledky vyhľadávania pre Slovensky lingvista

ALTMANN slovenský indonézista a lingvista (Gabriel, *1931)
FINDRA slovenský lingvista a jazykovedec, hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela (Ján, *1934)
HATTALA slovenský pedagóg, rímskokatolícky teológ a lingvista (Martin, 1821-1903)
HUCKO slovenský lingvista, ktorý vytvoril jazyky Slovio a Blitz English (Mark, *1947)