Výsledky vyhľadávania pre Slovensky právnik Ivan

KERNO slovenský právnik a diplomat v službách medzivojnového Česko-Slovenska, aj Krno (Ivan, 1891-1961)
KRNO slovenský právnik a diplomat v službách medzivojnového Česko-Slovenska, aj Kerno (Ivan, 1891-1961)
VESEL slovenský právnik a protifašistický bojovník (Ivan, 1901-1964)