Výsledky vyhľadávania pre Slovensky zbormajster

ADAMEC slovenský hudobný skladateľ a zbormajster (Vojtěch, 1926-1973)
BÉLA slovenský zbormajster (Karol, 1922-1983)
BIBZA slovenský dirigent, zbormajster (Peter, *1975)
HOLÁSEK slovenský zbormajster (Ladislav, *1929)
KLIMO slovenský zbormajster
MELIČKO slovenský pedagóg a zbormajster (Ján, 1846-1926)
ŠIMKOVIČ slovenský hudobný pedagóg, zbormajster a hudobný skladateľ (Gustáv, 1879-1964)
VARGIC slovenský zbormajster a korepetítor (Branislav, *1939)