Výsledky vyhľadávania pre Slovesný zápor

NE slovesný zápor
NEGATÍVUM záporná stránka, záporný slovesný tvar