Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Slovesny čas

AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.), slovesný čas (lingv.)
PERFEKTUM minulý tvar slovesa, slovesný čas vyjadrujúci výsledok deja, vyjadrujúci dej skončený v minulosti a zasahujúci svojimi výsledkami do prítomnosti