Výsledky vyhľadávania pre Slovná hra

ANAGRAM slovná hra
BONMOT vtipné slovo, vtipný slovný obrat, povrávka, slovná hračka
BONMOT vtipný výrok, slovná hračka
KALAMBÚR slovná hra (lingv.)
KALAMBÚR slovná hračka založená na zvukovej podobe významovo odlišných slov
PARAGRAM slovná hračka vytvorená zámenou alebo vypustením písmena
SLOVOHRA slovná hra (zried.)