Výsledky vyhľadávania pre Slovna zasoba

LEXIKA slovná zásoba jazyka
LEXIKÓN slovník, najčastejšie náučný, súpis odborných dát, slovná zásoba, lexikum
SLOVNÍK lexikón, slovná zásoba