Výsledky vyhľadávania pre Slt

ICU Intensive Care Unit, Jednotka intenzívnej starosltivosti (angl.skr.)