Výsledky vyhľadávania pre Smúti

CESKNIL smútil (bás.)
ĽÚTAŠ smútiš (zast.)
OŽELELA nesmútila
ŽALELI smútili (kniž.)
ŽALIEM žialim, smútim (kniž.)
ŽALOSTIŤ žialiť, smútiť, nariekať, bedákať (kniž.)
ŽELEL žialil, smútil
ŽELIEŤ smútiť, žalostiť, žialiť (kniž.)
ŽIALI smúti
ŽIALIL smútil