Výsledky vyhľadávania pre Sm prvok

KINETIZMUS umelecký smer vnášajúci do tradičných výrazových prostriedkov dominantný prvok pohybu
SAMÁRIUM lantanoidný prvok značka Sm
TYRISTOR polovodičový spínací prvok riadený usmerňovač