Výsledky vyhľadávania pre Smerom od

AZIMUT v astronómii nebeským telesom prechádzajúci uhol medzi rovinou poludníka a zvislou rovinou, smerový uhol počítaný od základného smeru magnetického alebo zemepisného poludníka, uhol medzi smerom pohybu a severom
INKLINÁCIA uhol sklonu medzi smerom vektora intenzity geomagnetického poľa a vodorovnou rovinou (geofyz.)
ĽAVIČIARSTVO radikalizmus v politike alebo kultúre, odchyľovanie sa od línie strany smerom doľava
PROTICHOD chod opačným smerom (odb.)
SPOZA smerom od
TRANSFOKÁCIA postupná zmena merítka celého obrazu vyvolávajúca zdanie pohybu celého segmentu alebo jeho časti smerom k pozorovateľovi alebo od neho
TROPIZMUS ohyb organizmu alebo jeho časti smerom k vonkajšiemu podráždeniu
TROPOTAXIA mimovoľný pohyb živočícha smerom k vonkajšiemu podráždeniu