Výsledky vyhľadávania pre Smie po cesky

MOHU smiem, môžem po česky
NESMÍ nesmie, po česky
SMĚŠNÝ smiešny, po česky
SMÍ smie, po česky
SMÍCH smiech, po česky
SMÍME smieme, po česky