Výsledky vyhľadávania pre Snem

ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
AKTUALIZOVAŤ urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
ALTING snem na Islande
ANTROPOGEOGRAFIA výskum vzťahov človeka k zemepisnému prostrediu, súčasť geografie
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BLAHO slovenský lekár, politik, novinár, poslanec uhorského snemu, hlasista (Pavol, 1867-1927)
DIÉTA starouhorský snem (hist.), zasadnutie snemu (v Uhorsku do r. 1848)
DIETÁLNY snemovný (hist.)
DUMA cársky parlament, ruský snem
FILKORN slovenský katolícky kňaz a pápežský prelát, poslanec slovenského snemu (Eugen, 1881-1974)