Výsledky vyhľadávania pre Snival

SNIL sníval (kniž., bás.)
SNILA snívala (kniž.)
SNILO snívalo (kniž.)
SNILO SA snívalo sa