Výsledky vyhľadávania pre Snos

AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
AKURATESA presnosť (kniž.)
AKURATESA presnosť, dôkladnosť (kniž.)
AKURATESY presnosti, dôkladnosti (kniž.)
AKURÁTNOSŤ presnosť precíznosť, starostlivosť
AKURÁTNY presný, starostlivý, pedantný, vyžadujúci a dodržiavajúci presnosť
ANACHRONICKÝ nemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti
ANEMOFÍLIA prenášanie peľu vetrom, vetroprašnosť
ANIMALITA živočíšnosť
APATRIDA bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apolita