Výsledky vyhľadávania pre Snuje

ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
SNOVÁME snujeme
SNOVÁTE snujete
TKÁ vyrába tkaniny, zhotovuje tkaninu, snuje, spriada