Výsledky vyhľadávania pre Soľ kyse

ACETÁT octan, soľ alebo ester kyseliny octovej
ACETÁT soľ kyseliny octovej, octan (chem.)
ACHLORHYDRIA nedostatok kyseliny soľnej (chlorovodíkovej) v žalúdočnej šťave, med.
AKRYLAN ester alebo soľ kyseliny akrylovej
ANTIMONITAN soľ kyseliny hydroantimonitej
AZID soľ kyseliny azidovodíkovej, zlúčenina dusíka s kovom
AZID soľ kyseliny dusíkovodíkovej
BENZOAN soľ kyseliny benzoovej
BORÁT boritan, soľ kyseliny boritej
BORITAN soľ kyseliny boritej, borát