Výsledky vyhľadávania pre Software

ASR Apple Software Restore
ATLAS Automatically Tuned Linear Algebra Software, softvér pre lineárnu algebru (angl.skr.)
BSA Business Software Alliance
BSD Berkeley Software Distribution (angl. skr.)
ESI Enterprise Software Initiative
FSF Free Software Foundation
HIS Herstellerinitiative Software (skr.)
RSS Radio Service Software, autorizovaná sada programov predávaná Motorolou na použitie v jej transceiveroch (angl.skr.)
SDA software disk array (skr.)
SLA Software License Agreements