Výsledky vyhľadávania pre Spácha

ALIBI dôkaz neprítomnosti na mieste činu v dobe jeho spáchania, výhovorka, dôkaz neviny
DOLÓZNY zámerný, úmyselný, spáchaný v zlom úmysle
HALMANOVÁ poľská žiačka, ktorá spáchala samovraždu na základe sexuálneho šikanovania a kyberšikanovania (Anna, 1992-2006)
KULPÓZNY DELIKT trestný čin spáchaný z nedbalosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo povinnosti
TESTES MUTI nemí svedkovia, tak sa v rímskom práve nazývali vecné dôkazy spáchaného činu
TESTESMUTI nemí svedkovia tak sa v rímskom práve nazývali vecné dôkazy spáchaného činu
ZAJÍC český študent, spáchal samovraždu inšpirovanú Jánom Palachom (Jan, 1950-1969)