Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Spája ko

AKOLÁDA hudobná spona, svorka spájajúca niekoľko notových osnov
AMALGAMOVAŤ spájať kov s ortuťou, pokrývať amalgámom
ARTIKULÁCIA článkovanie hlások pri výslovnosti, spájanie za sebou idúcich tónov, spojenie kostí kĺbmi
ARTIKULÁCIA členenie a spájanie častí alebo článkov
HORIZONTÁLA vodorovná priamka, čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou
KOALESCENCIA splývanie disperzných častíc do väčších celkov, zánik aerosolu, spájanie
KOMBINÁCIA zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov, úsudok, usudzovanie, dohad, domnienka, v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
KOMBINÁT spájanie podnikov do účelového celku
KOVALENTNÁ VÄZBA chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov
KOVALENTNÁVÄZBA chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov