Výsledky vyhľadávania pre Spasitel

CHILIAZMUS očakávanie skorého príchodu spasiteľa a jeho tisícročného kráľovstva
JEŽIŠ spasiteľ
MAHDI moslimský spasiteľ, mesiáš
MESIANIZMUS viera v príchod Spasiteľa alebo v zvláštne spasiteľské poslanie národa
SOTÉR záchranca, spasiteľ
SOTERIOLÓGIA kresťanské učenie o Ježišovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi