Výsledky vyhľadávania pre Spev na katolíckej omši

ANTIFÓNA striedavý spev kňaza a zboru alebo dvoch zborov pri katolíckej omši
SANKTUS denaturovaný lieh, spev pri katolíckej omši