Výsledky vyhľadávania pre Spis ves

ARNUTOVCE slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
BETLANOVCE slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
BRUSNÍK slovenský potok v okrese Spišská Nová Ves
BYSTRANY slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
DANIŠOVCE slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
DIBÁK slovenský hudobný skladateľ vážnej hudby (Igor, 5. 7. 1947, Spišská Nová Ves)
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
HNILEC slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
JAMNÍK obec na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves