Výsledky vyhľadávania pre Spleť

BEZVLÁDIE anarchia, chaos, neporiadok, spleť, zmätok
COP spletené vlasy, vrkoč (nár.)
DOVI dokonči spletanie
KÁBEL spletené izolované drôty
KĽUKATÝ krivolaký, spletitý
KOMPLIKÁCIA spletitosť, zložitosť, neočakávaný problém, zápletka, zdravotný problém
LABYRINT bludisko, spleť chodieb a miestností
PLETENIČKA druh pečiva spletený z cesta
PLEXIFORMNÝ v anatómii: spleťový
PLEXITÍDA zápal nervovej spleti, nervového zväzku