Výsledky vyhľadávania pre Spočivaju

AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách
DLEJÚ spočívajú (kniž.)
CHROMATOPSIA porucha spočívajúca vo farebnom videní aj bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn
KNAJPOVANIE otužovanie, liečebná metóda podľa nemeckého lekára Kneippa, spočívajúca v pravidelnom a dlhodobom otužovaní studenou vodou, pohybom v prírode a pod.
NARKOANALÝZA liečba spočívajúca v omámení vedomia pacienta hypnotikami s cieľom umožniť komunikáciu lekára a pacienta
OPOZÍCIA téma spočívajúca vo vzájomne zodpovedajúcich ťahoch bielej a čiernej figúry na rôznych poliach (šach.)
OTOPEXIA chirurgická plastická operácia spočívajúca v pritiahnutí odstávajúcich ušníc
PETITIO PRINCIPII požiadavka dôkazu, logická chyba v dôkaze, spočívajúca v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz
ŠPEDITÉRSTVO činnosť spočívajúca v obstarávaní prepravy zásielok vlastným menom na cudzí účet, zasielateľstvo