Výsledky vyhľadávania pre Spocivajuca

AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
CHROMATOPSIA porucha spočívajúca vo farebnom videní aj bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn
KNAJPOVANIE otužovanie, liečebná metóda podľa nemeckého lekára Kneippa, spočívajúca v pravidelnom a dlhodobom otužovaní studenou vodou, pohybom v prírode a pod.
NARKOANALÝZA liečba spočívajúca v omámení vedomia pacienta hypnotikami s cieľom umožniť komunikáciu lekára a pacienta
OPOZÍCIA téma spočívajúca vo vzájomne zodpovedajúcich ťahoch bielej a čiernej figúry na rôznych poliach (šach.)
OTOPEXIA chirurgická plastická operácia spočívajúca v pritiahnutí odstávajúcich ušníc
PETITIO PRINCIPII požiadavka dôkazu, logická chyba v dôkaze, spočívajúca v tom, že sa odvodzuje záver na základe predpokladu, ktorý je so záverom totožný alebo ho vyžaduje pre svoj dôkaz
ŠPEDITÉRSTVO činnosť spočívajúca v obstarávaní prepravy zásielok vlastným menom na cudzí účet, zasielateľstvo
VAGINIZMUS ženská pohlavná porucha spočívajúca v mimovoľných kŕčovitých sťahoch pošvy
ZEUGMA odchýlka od správnej vetnej skladby spočívajúca v spojení súradných členov väzobným vzťahom patriacim len jednému z nich, použitie jednej väzby u dvoch slovies s rôznou väzbou