Výsledky vyhľadávania pre Spor (zastarale)

PRA zvada, spor (zast.)
PREVOTA súdny spor (zast.)