Výsledky vyhľadávania pre Spor čes

ACTS Abroll-Container-Transport-System, systém kombinovanej dopravy v oblasti železnica-cesta
BOSÁKOVÁ česká športová gymnastka (Eva, 1931-1991)
BURIAN český divadelný herec, spevák, divadelný riaditeľ, športovec, podnikateľ, filmový herec, filmový režisér, spisovateľ a imitátor (Vlasta, 1891-1962)
CATERING objekty na zásobenie lietadiel jedlami a inými potrebami pre cestujúcich, dovoz jedál zákazníkom, dodávka jedál, nápojov, príborov a všetkého potrebného na usporiadanie spoločenskej akcie systémom „na kľúč“ špecializovanou firmou
CZE športový kód Česka
ČÁSLAVSKÁ česká športová gymnastka (Věra, *1942)
ČS Česká spořitelna (skr.)
EMMONS česká športová strelkyňa (Katěrina, *1983)
FESSLOVÁ česká telesne postihnutá športovkyňa - diskárka, guliarka, oštepárka, plavkyňa a florbalistka (Jana, *1976)
FIBINGEROVÁ bývalá česká atlétka (guliarka) a šporotvá funkcionárka (Helena, *1949)