Výsledky vyhľadávania pre Spravodajc

KOREŠPONDENT dopisovateľ, zvláštny alebo stály spravodajca tlače, televízie, rozhlasu a pod.
KRAJCER slovenský spravodajca, moderátor a komentátor politických udalostí (Daniel, *1969)