Výsledky vyhľadávania pre Sprevádzaj

ALTOVKA plechový dychový nástroj s mäkkým zvukom, v dychových orchestroch sprevádzajúci nástroj namiesto lesného rohu
ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
BARKASA malé obslužné prístavné plavidlo prepravujúce tovar a osoby medzi prístavom a kotviacou loďou, plavidlo sprevádzajúce väčšiu vojnovú loď
DRUŽBA mládenec sprevádzajúci mladuchu alebo družičku pri svadobnom obrade
GARDE sprevádzajúca osoba (hovor.)
GRATIFIKÁCIA odmena, dar, materiálne ocenenie, dobropis, zľava z ochoty, proces alebo stav uspokojenia sprevádzajúci určitú činnosť
HEMEROFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa u ľudských sídiel a komunikácií (niektoré rastliny a živočíchy), antropofilný
CHÉMIA veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú
MARKYTÁNKA prostitútka sprevádzajúca žoldnierske jednotky na ich výpravách
SATELIT slabá spektrálna čiara sprevádzajúca silnú čiaru (fyz.)