Výsledky vyhľadávania pre Sputaj

POVIAŽ spútaj, zviaž
ZVIAŽU spútajú