Výsledky vyhľadávania pre Stúpil

ABDIKOVAL odstúpil (z úradu), vzdal sa štátnej funkcie
ABDIKOVALA odstúpila (z úradu), vzdala sa štátnej funkcie
ABDIKOVALI odstúpili (z úradu), vzdali sa štátnej funkcie
ABDIKOVALO odstúpilo (z úradu), vzdalo sa štátnej funkcie
ACCEDED nastúpil, po anglicky
DEBUTOVALA prvý krát verejne vystúpila
KONVERTITA ten, kto prestúpil na inú vieru, najmä katolícku
KROČIL urobil krok, stúpil
ODSTAL ustúpil (zast.)
OTUPILI zbavili ostrosti, stupili