Výsledky vyhľadávania pre St jedno sily

BEL jednotka sily zvuku, logaritmická jednotka pomeru energií v akustike
DEFLÁCIA zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie, trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky, odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín
DYNA staršia podielová jednotka sily
MILIPOND staršia čiastková jednotka sily
POND staršia podielová jednotka sily
STEN staršia jednotka sily, násobná jednotka sily