Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre St obj

ABRA stará marocká objemová miera
AČÁ stará mongolská jednotka objemu
AGNOSTICIZMUS filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
AGNOSTICIZMUS filozofický smer poprierajúci schopnosť poznania objektívneho svetla a jeho zákonov
AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
ACHROMÁT objektív odstraňujúci farebnú chromatickú chybu
AMFORA dvojuchá staroveká nádoba vajcovitého tvaru, jednotka objemu v antickom Ríme
ANASTIGMAT objektív s odstránenými optickými chybami
ANDERSON americký experimentálny fyzik, preslávil sa objavom pozitrónu pri štúdiu kozmického žiarenia, za tento objav získal v roku 1936 Nobelovu cenu (Carl David, 1905-1991)
ANKER staršia jednotka objemu a hmotnosti