Výsledky vyhľadávania pre St slovensky maliar

ANTAL st. slovenský maliar (Eduard, *1929)
BALÁŽ slovenský akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby (Jozef, 1923-2006)
BALKO slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg (Stanislav, *1943)
BAUER slovenský maliar (Konštantín, 1893-1928)
BEDNÁR slovenský maliar, grafik, ilustrátor, publicista a kresliar (Štefan, 1909-1976)
BENKA slovenský maliar, grafik a ilustrátor, nositeľ Rádu republiky (Martin, 1888-1971)
BRUNOVSKÝ slovenský maliar, grafik a ilustrátor, predstaviteľ imaginatívneho realizmu, pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, národný umelec, autor bývalých československých bankoviek (Albín, 1935-1997)
BUGAN slovenský maliar, grafik a ilustrátor (Alexander, *1952)
CESNAK slovenský maliar a ilustrátor (Jozef, *1936)
CIGÁNIK slovenský akademický maliar, grafik, svetovo uznávaný tvorca poštových známok (Rudolf, *1961)