Výsledky vyhľadávania pre St sport skratka

AJS Association des Journalistes Sportifs (skr.)
ASS Armádne športové stredisko (skr.)
CTD Combined Transport Document, nákladný list pre kombinovanú prepravu Sea - Air (angl.skr.)
HMS halové majstrovstvá sveta (šport. skr.)
IRU International Road Transport Union (skr.), Medzinárodná cestná unia (angl.skr.)
MSH Marshallove ostrovy (športová skr.)
OAP st. športová skr.
OAP staršia športová skr.
RTTT Road Transport and Traffic Telematic, telematika v cestnej doprave a preprave (angl.skr.)
SID Sport-Informations-Dienst (skr.)