Výsledky vyhľadávania pre Stac so silami

VLÁDAL stačil so silami
VLÁDALA stačila so silami
VLÁDALI stačili so silami
VLÁDALO stačilo so silami
VLÁDAŤ stačiť so silami
VLÁDZ stač so silami
VLÁDZE stačí so silami
VLÁDZEM stačím so silami
VLÁDZEME stačíme so silami
VLÁDZEŠ stačíš so silami