Výsledky vyhľadávania pre Stal sa šedym

OŠEDLO stalo sa šedým
OŠEDOL stal sa šedým