Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Stan sa

ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ACIDIMETRIA stanovenie obsahu zásaditých látok neutralizáciou
ADVENTIZMUS kresťanské hnutie hlásajúce nový príchod Ježiša Krista na svet
ADVENTIZMUS protestantské hnutie hlásajúce návrat Ježiša Krista na zem
ALKALIMETRIA stanovenie obsahu alkalických látok
AMEN hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“, naozaj, isto, zakončenie modlitby, koniec
AMISH názov protestantskej skupiny žijúcej od 18. stor. v USA
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
ANGAŽOVANOSŤ účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti, zaujatie stanoviska
ANGELÍN druh tvrdého dreva, ktoré sa používa na výrobu nadštandardného nábytku