Výsledky vyhľadávania pre Star po angl

AGE staroba, po anglicky
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
ANXIETY starosť, po anglicky
CARE starosť, po anglicky
CARE starostlivosť, po anglicky
CONCERN starosť, po anglicky
DATED zastaralý, po anglicky
FIND obstarať, po anglicky
FINELY starostlivo, po anglicky
GET obstarať, po anglicky