Výsledky vyhľadávania pre Starať

DBAŤ starať sa, dávať si záležať, venovať starostlivosť, brať do úvahy, brať ohľad, všímať si
FIND obstarať, po anglicky
GET obstarať, po anglicky
OPATRIŤ obstarať, zadovážiť (kniž.)
OPATRIŤ všestranne sa o niekoho postarať
OPATROVAŤ starať sa o niekoho
RAISE zohnať, obstarať, po anglicky
SECURE obstarať, po anglicky
UJMETESA chopíte sa, postaráte sa
ZAOPATRIŤ zaobstarať