Výsledky vyhľadávania pre Starala sa

DBALA starala sa
DBALA SI starala sa, všímala si
LUNA meno 180 stôp vysokej 600-ročnej sekvoje, o ktorú sa 738 dní medzi rokmi 1997 a 1999 starala Julia Butterfly Hillová