Výsledky vyhľadávania pre Starec

ALTE starec, po nemecky
ANILIS starecký
DED starec (kniž.)
DEDO starý otec, ded, starec
KMEŤ nestor, múdry starec (kniž.)
PATRIARCHA praotec, zakladateľ rodu, v niektorých cirkvách titul najvyššieho hodnostára, najstarší člen kolektívu, vážený, dôstojný starec
PATRIARCHA vznešený starec
SENILITA senilnosť, stareckosť
SENILITA stareckosť
SENILNÝ starecký starobou upadnutý